Certifieringar & CE-intyg

Produktcertifieringar

Certifieringar har stor kommersiell betydelse och är viktigt inom dricksvattenkylar-branschen. Certifieringar bidrar till att försäkra dig som kund att produkten du köper är av god kvalité och uppfyller de specificerade krav som finns i olika standarder. Produkterna vi säljer är alltid godkända och certifierade. Det är viktigt för oss att hela vårt sortiment består av certifierade produkter för att du som kund ska känna dig säker på att du köper en godkänd utrustning som fungerar till det den är avsedd för och att den inte utgör någon risk för användaren.

CE (hälsa-, miljö- och säkerhetskrav) Nemko (elektrisk säkerhet) Wras (livsmedel och hydrauliska bestämmelser) CE-märkning är en produktmärkning av EU och säkerställer att produkten överenstämmer med bestämmelser för hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

SBcert ISO logo

Alla produkter kontrolleras innan de får CE-märkas. Nemko och Wras garanterar att dricksvattenkylarna är konstruerade i likhet med rådande säkerhetskrav och att de är godkända av tredjeparts certifieringsorganisationer. Dessa certifikat är även utformade i enlighet med EU direktivens kylgaranti samt med nationell lagstiftning om låg-volt.

Certifieringar