Pan Atlantic EC-1210-08 Sensorstyrd dricksvattensifon

Pan Atlantic EC-1210-08 Sensorstyrd dricksvattensifon. Fyller glaset automatiskt så länge sensorn aktiveras eller till förinställd stopp-nivå.