Kvalitet handlar om att göra rätt från början.

Pan Atlantic AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ständiga förbättringar är ett ledord i ett kvalitetssystem och det passar väl in i vår verksamhet. Våra kunders olika behov hjälper oss också att alltid sträva efter ständiga förbättringar.

För oss är kvalitet något som går att mäta i form av felfria produkter, hög service och en bra leveranssäkerhet. Miljön är viktig för oss och vi försöker ständigt arbeta för att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön.
​​​​​​​
Transport av våra produkter
Vi anstränger oss för att i huvudsak transportera alla våra produkter med lastbil och järnväg. Vår speditör, som vi i regel anlitar, har en egen miljöstrategi och de arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen. Några av deras åtgärder består av ett successivt arbete för att ersätta fossila bränslen med förnybara drivmedel samt införandet av flera effektiva logistiksystem som gör det möjligt att planera in kortast möjliga körsträcka för godset.

Vi vill lyfta fram kranvattnets kvalité

Vi använder leverantörer med miljöpolicy
Vi försöker att enbart samarbeta med leverantörer som är miljömedvetna och ISO-certifierade eller målmedvetet arbetar på en miljöpolicy. Det gör vi för att ge vårt bidrag till en hållbar utveckling.
PA lastbil

Verksamhetspolicy

Pan Atlantic AB i Västerås har sedan 1954 importerat och salufört dricksvattenkylare, kylaggregat och vattensifoner anpassade för olika miljöer. Hela vårt sortiment består av branschcertifierade produkter.
​​​​​​​
Vi vill lyfta fram kranvattnets kvalitet och bidra till ökad medvetenhet kring vårt viktigaste livsmedel genom att leverera kvalitativa produkter och erbjuda bästa möjliga kundnytta av produkten.

Vi arbetar aktivt för att ständigt förbättra oss, genom att:
Använda ett miljömedvetet transportsätt, som tåg eller båt.
Minska utsläppen på våra transporter genom att i mesta möjliga mån sambeställa större leveranser.
Öka förståelsen hos våra kunder för att välja ett billigare och klimatsmartare val.

Uppmuntra till personalens kvalitets- och miljöengagemang att ha ansvar och vara aktivt deltagande i kvalitets och miljöarbetet. Som minimum följa lagar, andra krav och övriga branschkrav.